Καλό Πάσχα!

Ημερολόγιο

e-Επιμελητήριο
Ψηφιακή Υπογραφή
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Online Συμβουλευτική
Οδηγός Καταλυμάτων
Ηλεκτρονική αγορά προϊόντων
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Αρμοδιότητες Τμημάτων - Οργανόγραμμα

Σύμφωνα με το Π.Δ. 220/19.06.1995 οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Ξάνθης διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης η οποία συγκροτείται ως εξής:

  • Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων
  • Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
  • Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών