Ημερολόγιο

e-Επιμελητήριο
Ψηφιακή Υπογραφή
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Online Συμβουλευτική
Οδηγός Καταλυμάτων
Ηλεκτρονική αγορά προϊόντων
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Εκθέσεις

Οι εκθέσεις είναι το επικοινωνιακό μέσο για αναζήτηση νέων εμπορικών συμφωνιών αλλά παράλληλα αποτελούν πλατφόρμα ανάπτυξης και νέων ευρύτερων επιχειρηματικών συμμαχιών.

Στη συγκεκριμένη ενότητα εμπεριέχονται όλες οι εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις οποίες λαμβάνει ενημέρωση το Επιμελητήριο Ξάνθης. Αναφέρονται επίσης, στο ημερολόγιο του ιστοτόπου.