Αλβανία

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην Αλβανία μέσω της Πρεσβείας Τιράνων, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων, Γραφείο Τύπου, Γραφείο Ακολούθου Αμύνης και Γραφείο Αστυνομικού Συνδέσμου. Επίσης, στην Αλβανία λειτουργούν δύο Γενικά Προξενεία της Ελλάδος, στο Αργυρόκαστρο και στην Κορυτσά.

Οικονομικά Στοιχεία

Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της χώρας μας στα Τίρανα, στην Ετήσια Έκθεση 2013, επισημαίνει ότι παρά την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, η Αλβανία έχει πετύχει  μακροοικονομική σταθερότητα. Το 2013 ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 0,7%, το δημόσιο χρέος περίπου 65% του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός 1,9% και η ανεργία 12,99%. Διεθνείς και εθνικοί φορείς εκτιμούν ότι για το 2014, ο ρυθμός ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας θα είναι περίπου 2,1%.

Όσον αφορά στις άμεσες ξένες επενδύσεις (απόθεμα ΑΞΕ) στην Αλβανία, το 2013 ανήλθαν σε € 4,2 δις, που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα αποτελεί την τελευταία δεκαετία, παραδοσιακά τον πρώτο επενδυτή στη χώρα (με εξαίρεση το 2011), με μερίδιο που υπερβαίνει το 25% του συνολικού αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων το 2013.

Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις είναι επίσης σημαντικές. Η Ελλάδα είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας. Συγκεκριμένα, ο όγκος των συναλλαγών έφθασε 53,47 δισ. ALL (περίπου €381,2 εκατ.) το 2013. Η Ελλάδα, για περισσότερο από μια δεκαετία, αποτελεί το 2ο εμπορικό εταίρο της Αλβανίας ως προς τις αλβανικές εισαγωγές, ενώ όσον αφορά στις αλβανικές εξαγωγές βρίσκεται στην 8η θέση για το 2013. Η δυναμική των διμερών εμπορικών συναλλαγών επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου που δημοσιεύθηκαν από την INSTAT για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, υπάρχει σωρευτική αύξηση του διμερούς όγκου εμπορίου κατά 14,31 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που περιλαμβάνει αμφότερες τις εμπορικές ροές (α/εξαγωγές: +16,34%, α/ εισαγωγές: +13,97%), γεγονός που αναδεικνύει τη βελτίωση που παρατηρείται στις δύο οικονομίες. Το πρώτο 9μηνο του 2014, ο όγκος διμερούς εμπορίου ανήλθε σε 45,99 δισ ALL (περίπου 328,5 εκ. €).

Η Αλβανία κατατάσσεται στην 95η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την έκθεση World Economic Forum 2013-2014, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και στην 90η θέση ως προς το ευ επιχειρείν, με βάση την έκθεση «Doing Business 2013» της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με εμφανείς γλωσσικές και επαγγελματικές δεξιότητες, ενώ η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ατόμων σε παραγωγική ηλικία.

Το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των προηγούμενων ετών, προς την Ελλάδα, έχει δημιουργήσει ένα πληθυσμό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου, ο οποίος, έχει κατά καιρούς, ζήσει, εργασθεί ή σπουδάσει στην Ελλάδα και ως εκ τούτου έχει εξοικειωθεί με τις ελληνικές καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες, καθώς και γενικότερα τα  ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, τις οποίες θα επέλεγε να καταναλώνει και στην χώρα του, εφ’ όσον μπορεί να εντοπίσει στην τοπική αγορά. Πρόκειται για ένα καταναλωτικό κοινό το οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες του.

Οι αδυναμίες της αλβανικής αγοράς έγκεινται στην αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και άτυπης οικονομίας, έλλειψη επαρκών οργανωτικών και θεσμικών δομών που αφορούν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης κ.α.

Με την εξασφάλιση όμως, καθεστώτος υποψηφίας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ, τον Ιούνιο του 2014 και τη σταδιακή εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας της Αλβανίας με το κοινοτικό δίκαιο, αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.