Σλοβενία

Ελλάδα και Σλοβενία συνήψαν διπλωματικές σχέσεις τον Ιούλιο του 1992. Η Ελλάδα ίδρυσε Πρεσβεία στη Λιουμπλιάνα το 1995.

Οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας οι εξαγωγές της Σλοβενίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, παρουσίασαν αύξηση 6,1% και ανήλθαν στα 5,6 δισ. Ευρώ. Κατά την ίδια ως άνω περίοδο οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,3% και έφτασαν τα 5,4 δισ. Ευρώ. Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν της τάξης του 102,6%. Το εμπορικό ισοζύγιο για το υπό κρίση διάστημα κατέγραψε πλεόνασμα 141,2 εκατ. Ευρώ. Η άνοδος των εξαγωγών οφείλεται κυρίως στην αύξηση στις κατηγορίες «μηχανήματα και υλικό μεταφορών» και «χημικά προϊόντα».

Για πληροφορίες σχετικά με τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας, της διαδικτυακής Πύλης AGORA.