Investment Tools
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγή από την Ελλάδα βάσεων (supports) φωτοβολταϊκών, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, τρακτέρ, εργαλείων σπόρων, ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων, συστημάτων άρδευσης

Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα απέστειλε στο Επιμελητήριο Ξάνθης 3 αιτήματα ζήτησης εισαγωγής ελληνικών προϊόντων τα οποία προέκυψαν κατόπιν συνάντησης της Γραμματέως Ο.Ε.Υ. με τους αρμοδίους τυνησιακών εταιριών οι οποίες συμμετείχαν στην Έκθεση γεωργίας, ιχθυρών και γεωργικών μηχανημάτων SIAMAP.

Στις ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες τίθενται υπ’όψιν ακόλουθα:

Δασμολόγιο (υποχρεωτικά συμπίπτουν τα 6 πρώτα στοιχεία μεταξύ ευρωπαϊκού και τυνησιακού δασμολογίου, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων τα 8): Ο ιστότοπος market access database (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm) της Ε.Ε. αναφέρει εκτός από το δασμολόγιο και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την εξαγωγή. Το δασμολόγιο είναι επίσης προσβάσιμο μέσω του ιστοτόπου των τελωνείων http://www.douane.gov.tn/index.php?id=667 για το οποίο όμως έχουν επισημανθεί περιπτώσεις όπου η βάση δεν είναι επικαιροποιημένη.

Ιστότοπος της Στατιστικής Υπηρεσίας Τυνησίας για πληροφόρηση σχετικά με τις εισαγωγές της χώρας (μορφή CIF) κατ'αξία (τυνησιακά δηνάρια) και κιλάhttp://www.ins.nat.tn επιλογή ενότητας commerce extérieur, και στη συνέχεια échange par produit (αριστερά). Ισοτιμία δηναρίου-ευρώ (διατραπεζικές συναλλαγές) ανά ημέρα: http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/actualites/cours.jsp.

Από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. προτείνεται στους Έλληνες εξαγωγείς να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (http://www.oaep.gr) για να συζητήσουν λεπτομέρειες ενδεχόμενης συμφωνίας τους με τυνησιακές εταιρίες και να εξετάσουν την πιθανότητα ασφάλισης τους για εμπορικούς και αν το κρίνουν απαραίτητο και για πολιτικούς κινδύνους. Στους καλυπτόμενους εμπορικούς κινδύνους περιλαμβάνονται η πτώχευση ξένου αγοραστή, η υπερημερία, η αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης από τον αγοραστή, η αθέτηση των όρων της σύμβασης από τον οφειλέτη (και τον εγγυητή του). Στους πολιτικούς κινδύνους περιλαμβάνονται τα γεγονότα ανωτέρας βίας (εμφύλιος ή διακρατικός πόλεμος, πολιτικές αναταραχές, γενικές απεργίες, θεομηνίες), η απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, η ακύρωση άδειας εισαγωγής και εξαγωγής, και τα μέτρα ή οι αποφάσεις της τρίτης χώρας που εμποδίζουν την εκτέλεση της δανειακής-εμπορικής σύμβασης (π.χ.εθνικοποιήσεις-απαλλοτριώσεις). Επισημαίνεται ότι κατά την εξέταση του φακέλου, προκειμένου να καθοριστεί το ασφάλιστρο, ο Ο.Α.Ε.Π. θα ενημερώσει τους αιτούντες για πληροφορίες που θα συλλέξει σχετικά με την εταιρία με την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

Ακόμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ε.Β.Ε.Α.(210-3624341, 2103382311 & 310, fax. 2103624341, e-mail. arbitrary@acci.gr, www.acci.gr) προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιλάβουν ρήτρα διαιτησίας στη συμφωνία με τις τυνησιακές εταιρίες ή/και ρητή αναφορά στο εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Η διαιτησία αποτελεί εναλλακτική (συντομότερη) διαδικασία επίλυσης εμπορικών διαφορών. Η αμοιβή για τη διαιτησία καθορίζεται αναλόγως της αξίας της απαίτησης.

Σύμφωνα με την τυνησιακή νομοθεσία, η πληρωμή των εισαγωγών, με ορισμένες εξαιρέσεις, γίνεται με τη διαδικασία (irrevocable) letter of credit ή  Cash Against Documents (http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/relations/commerce.jsp#import). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development) καλύπτει το ρίσκο μη πληρωμής για συναλλαγές με τις τυνησιακές τράπεζες Amen Bank και Banque Tuniso-Kowetienne οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο να μειώνεται το κόστος της συναλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελλάδα συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι κατάλογοι ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα βλ.ιστότοπο www.ebrd.com/tfp, κατάλογος με Τυνησιακές Τράπεζες ενότητα “issuing banks” και κατάλογος με τις Ελληνικές Τράπεζες “confirming banks.”

Προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στο λιμάνι Rades της Τύνιδας, οι ενδιαφερόμενες εταιρίες σε συνεννόηση με τη μεταφορική εταιρία τους και τους Τυνήσιους εισαγωγείς μπορούν να εξετάσουν την επιλογή των λιμένων της Goulette, της Bizerte ή ακόμα και της Sousse ή της Sfax νοτιότερα της Τύνιδας. Η ναυτιλιακή εταιρία Evergreen (τηλ. 210-4140600, 2310-554647, bizexp@uma.grwww.evergreen-line.com) συνδέει απ'ευθείας τον Πειραιά με το λιμάνι Bizerte (60 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Τύνιδας) και με το λιμάνι της Τύνιδας Rades.

Στην βάση στατιστικών της EUROSTAThttp://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database, επιλoγή EU Trade since 1995 by HS6, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σε εξαψήφιο δασμολογικό κωδικό να δουν τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του προϊόντος ενδιαφέροντός τους σε ευρώ και σε ποσότητες μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και με τρίτες χώρες (για βοήθεια στη χρήση της βάσης τηλ. 0030 2131352315). 

Κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής αποστολής οι Τυνήσιοι επιχειρηματίες έθεσαν ακόλουθες ενδεικτικές ερωτήσεις προς στους Έλληνες εξαγωγείς κατά τη διάρκεια των Β2Β συναντήσεων:

  • ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας π.χ. Ιταλούς, Γάλλους.
  • ποια η πρότασή σας για την Τυνησία;
  • πως η πληρωμή των εμπορευμάτων (π.χ. cash against documents, letter of credit, κ.τ.λ.);
  • ποιες οι τιμές και τι περιλαμβάνουν π.χ. μεταφορά έως το λιμάνι;
  • ποιες πιστοποιήσεις έχει το προϊόν;
  • ποια η εμπορική σας πολιτική, π.χ. ψάχνετε έναν αντιπρόσωπο ή θα προμηθεύετε πολλές εταιρίες;
  • που εξάγετε – σημαντικές συνεργασίες;
  • τι επιπλέον προσφέρετε π.χ. εκπαίδευση, κτλ.;
  • υπάρχει συμπληρωματικότητα του προϊόντος σας με άλλα προϊόντα;

Η γλώσσα του επιχειρηματικού κόσμου στην Τυνησία είναι, εκτός από τα αραβικά, τα γαλλικά και όχι τα αγγλικά. Η Τυνησία βρίσκεται μια ώρα πίσω σε σχέση με την Ελλάδα τους χειμερινούς μήνες. Προτείνεται η επικοινωνία με τις εταιρίες να γίνει Δευτέρα με Παρασκευή πρωινές ώρες