ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τους ΚΑΔ που υπάγονται στην παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και ΦΠΑ

eChamber
X