Επικαιροποιημένη λίστα ΚΑΔ που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού

eChamber
X