Προγράμματα Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Ξάνθης για να επιτύχει την αποστολή του, εδώ και πολλά χρόνια σχεδιάζει και υλοποιεί διάφορα Προγράμματα και έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ή απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία έχουν ως κύριο γνώμονα την ενδυνάμωση και ενίσχυση της Περιοχής, αναπτύσσοντας δράσεις που προβάλουν την Επιχειρηματικότητα και μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Έτσι κάθε χρόνο πραγματοποιεί μια σειρά δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ενίσχυση των ΜΜΕ τόσο στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, όσο και στην προώθηση της τουριστικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην προώθηση των ευκαιριών που απορρέουν από αυτά.

Ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης προστατεύοντας και προβάλλοντας τα εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα, την Έρευνα και την Καινοτομία, την κοινωνική οικονομία, αλλά και τον τουρισμό , την ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και την προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜμΕ. καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών για την βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, όσο και ευρύτερα στο δίκτυο υπηρεσιών και φορέων που στηρίζουν και εμπλέκονται στη διαδικασία προώθησης των παραγόμενων τοπικών προϊόντων και της εξωστρέφειας ευρύτερα.

Βασικοί μας στόχοι είναι:

Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας αναφορικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό.

Την ευαισθητοποίηση για την πολιτιστική μας κληρονομιά και αύξηση της αξίας, της ελκυστικότητας και του δυναμικού της για την ανάπτυξη του τουριστικού, πολιτιστικού τομέα.

Την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και πολυμορφίας της διάδοσης των τοπικών ηθών και εθίμων και την ενίσχυση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Την καλύτερη κατανόηση της αγοράς και προβολή ελκυστικών ευρωπαϊκών διακρατικών προϊόντων που εστιάζουν στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

Στην σύνδεση και δημιουργία δικτύου ανάμεσα στα τοπικά προϊόντα υποστηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς και στηρίζοντας το τοπικό εργατικό δυναμικό και τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και υπηρεσιών μέσω της προώθησης διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ενίσχυση της έρευνα και της καινοτομίας, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Φεβρουάριος 19, 2020

Πρόσκληση σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά από Ξάνθη στο Haskovo

Το Επιμελητήριο Ξάνθης ανακοινώνει την διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  που αφορά το WP3 και συγκεκριμένα την υλοποίηση της δράσης: «D. 3.3.2 “Event organization – The organization […]
Φεβρουάριος 19, 2020

Πρόσκληση σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την δημιουργία έκθεσης αναφοράς

Το Επιμελητήριο Ξάνθης ανακοινώνει την διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  που αφορά το WP5 και συγκεκριμένα την υλοποίηση της δράσης: «D. 5.3.2 The collection of data input […]
Δεκέμβριος 17, 2019

Ανακοίνωση: Άνοιγμα προσφορών διαγωνισμού Επιμελητηρίου Ξάνθης

Ανακοινώνεται ότι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Ξάνθης, για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη […]
Δεκέμβριος 12, 2019

QNeST: Workshop για τον σχεδιασμό δικτύων στο πλαίσιο θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στο Επιμελητήριο Ξάνθης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “QNeST – Quality Network on Sustainable Tourism”, το οποίο εντάσσεται […]
Δεκέμβριος 4, 2019

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός του Επιμελητηρίου Ξάνθης για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη μελέτη και εφαρμογή σήματος ποιότητας σε επιχειρήσεις της επιλέξιμης […]
Νοέμβριος 19, 2019

Συνάντηση των εταίρων του QNeST, Κροατία, 14-16 Νοεμβρίου 2019

«Το έργο QNeST και το δίκτυο ποιότητάς του: Συνέδριο, έκθεση και διαδρομή» ήταν ο τίτλος του τριημέρου γνώσης, ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών για μελλοντικά έργα, που […]
Οκτώβριος 16, 2019

QNeST: Θεματικές διαδρομές για βιώσιμο τουρισμό στην περιοχή Ίστρια της Σλοβενίας

Η Σχολή Τουριστικών Μελετών (UP FTS Turistica) του Πανεπιστημίου της Primorska στη Σλοβενία, εταίρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης στο έργο QNeST, διοργάνωσε στις αρχές Οκτωβρίου εκπαιδευτική περιήγηση […]
Οκτώβριος 15, 2019

Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις του έργου QNeST

#Ανοιχτή πρόσκληση Η ομάδα έργου του QNeST αναζητά επιχειρήσεις ή φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο event που διοργανώνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ίστρια (IDA) στην πόλη […]
Σεπτέμβριος 17, 2019

Workshop σχετικά με τα νέα τουριστικά μοντέλα

Το Επιμελητήριο Ξάνθης στα πλαίσια του έργου “Smart TouRism Across the Mediterranean Sea” του προγράμματος COSME, διοργανώνει workshop για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα νέα μοντέλα […]
eChamber
X