Προγράμματα Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Ξάνθης για να επιτύχει την αποστολή του, εδώ και πολλά χρόνια σχεδιάζει και υλοποιεί διάφορα Προγράμματα και έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ή απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία έχουν ως κύριο γνώμονα την ενδυνάμωση και ενίσχυση της Περιοχής, αναπτύσσοντας δράσεις που προβάλουν την Επιχειρηματικότητα και μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Έτσι κάθε χρόνο πραγματοποιεί μια σειρά δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ενίσχυση των ΜΜΕ τόσο στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, όσο και στην προώθηση της τουριστικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην προώθηση των ευκαιριών που απορρέουν από αυτά.

Ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης προστατεύοντας και προβάλλοντας τα εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα, την Έρευνα και την Καινοτομία, την κοινωνική οικονομία, αλλά και τον τουρισμό , την ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και την προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜμΕ. καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών για την βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, όσο και ευρύτερα στο δίκτυο υπηρεσιών και φορέων που στηρίζουν και εμπλέκονται στη διαδικασία προώθησης των παραγόμενων τοπικών προϊόντων και της εξωστρέφειας ευρύτερα.

Βασικοί μας στόχοι είναι:

Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας αναφορικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό.

Την ευαισθητοποίηση για την πολιτιστική μας κληρονομιά και αύξηση της αξίας, της ελκυστικότητας και του δυναμικού της για την ανάπτυξη του τουριστικού, πολιτιστικού τομέα.

Την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και πολυμορφίας της διάδοσης των τοπικών ηθών και εθίμων και την ενίσχυση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Την καλύτερη κατανόηση της αγοράς και προβολή ελκυστικών ευρωπαϊκών διακρατικών προϊόντων που εστιάζουν στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

Στην σύνδεση και δημιουργία δικτύου ανάμεσα στα τοπικά προϊόντα υποστηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς και στηρίζοντας το τοπικό εργατικό δυναμικό και τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και υπηρεσιών μέσω της προώθησης διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ενίσχυση της έρευνα και της καινοτομίας, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οκτώβριος 15, 2019

Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις του έργου QNeST

#Ανοιχτή πρόσκληση Η ομάδα έργου του QNeST αναζητά επιχειρήσεις ή φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο event που διοργανώνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ίστρια (IDA) στην πόλη […]
Σεπτέμβριος 17, 2019

Workshop σχετικά με τα νέα τουριστικά μοντέλα

Το Επιμελητήριο Ξάνθης στα πλαίσια του έργου “Smart TouRism Across the Mediterranean Sea” του προγράμματος COSME, διοργανώνει workshop για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα νέα μοντέλα […]
Αύγουστος 9, 2019

Πρόσκληση σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Το Επιμελητήριο Ξάνθης ανακοινώνει την διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, με σκοπό την σύναψη σύμβασης με φορέα κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης, για την υλοποίηση της δράσης: […]
Ιούλιος 10, 2019

QNeST: Διεθνές Workshop για την ανάπτυξη δικτύου ποιότητας βιώσιμου τουρισμού

Διεθνές workshop για τον αειφόρο και ποιοτικό τουρισμό και έκθεση του έργου QNeST, εταίρος του οποίου είναι και το Επιμελητήριο Ξάνθης, πραγματοποιήθηκαν στις 27 & 28 […]
Ιούλιος 9, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου TEAWAY

To Επιμελητήριο Ξάνθης  στα πλαίσια του προγράμματος Black Sea Basin Programme 2014-2020 και του έργου TEAWAY “Promoting tea as the engine of growth for the Black Sea […]
Ιούνιος 6, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Ξάνθης για την επιλογή παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για συνάντηση και έκθεση στο Lecce της […]
Ιούνιος 3, 2019

Στην Άρτα η 4η συνάντηση για το Ευρωπαϊκό έργο QNeST

Στην Άρτα, στις 30 & 31 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η 4η Συνάντηση και Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού έργου QNeST «Δίκτυο Ποιότητας για τον Αειφόρο […]
Ιούνιος 3, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για δράση του QNeST-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Ξάνθης για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη (φυσικού ή νομικού προσώπου) με σκοπό την υλοποίηση της Δράσης Τ1.2 και συγκεκριμένα του παραδοτέου T1.2.1 […]
Μάιος 28, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για δράση του QNeST

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Ξάνθης επιλογή εξωτερικού συνεργάτη (φυσικού ή νομικού προσώπου) με σκοπό την υλοποίηση της Δράσης Τ1.2 και συγκεκριμένα του παραδοτέου T1.2.1 “Scouting and […]
eChamber
X