Στο ΦΕΚ η απόφαση για τη 10ήμερη παράταση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων όσων δικαιούνται έκπτωση 25%

eChamber
X