Λιανική Πώληση Καυσόξυλων

Δημοσιεύθηκε στις 25/01/2013 10:23

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, σύμφωνα με τη νέα αγορανομική διάταξη (Α2-1145/ΦΕΚ 3313/Β/12-12-2012) η Λιανική πώληση των καυσόξυλων θα γίνεται πλέον κατ’ όγκο και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (χωρικό m3 στοιβαχτού) όταν πρόκειται για τακτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα, ή χωρικό κυβικό μέτρο χύδην (χωρικό m3 χύδην) για τα καυσόξυλα που δεν είναι στοιβαγμένα.
Υποχρεώσεις λιανοπωλητών

1. Δηλώνουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης την τιμή ανά είδος ξύλου και των όγκο των περιεκτών που χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.
2. Οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου.
3.Εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
4. Δεν επιτρέπεται να πωλούν ή να διαθέτουν δωρεάν οποιαδήποτε ξυλεία εμποτισμένη με πισσέλαιο ή πράσινης ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα) η οποιαδήποτε τεχνητή ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδως/ΜDF κ.α) προς καύση.
Κυρώσεις
Οι παραβάτες τιμωρούνται και διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 136/1946 όπως ισχύει. Ειδικά για όσους παραβαίνουν την παρ. 1 του άρθρου 2, για όσους δηλαδή δεν χρησιμοποιούν κατά την λιανική πώληση ως μονάδα το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (χωρικό m3 στοιβαχτού) ή χωρικό κυβικό μέτρο χύδην (χωρικό m3 χύδην) πέραν των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 €.

Για την ενημέρωση τόσο του καταναλωτικού κοινού όσο και των λιανοπωλητών με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης εκδόθηκε ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ με χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά στις νέες μονάδες μέτρησης, τους προτεινόμενους τρόπους για τη διάθεση, τη σημασία της υγρασίας στο καυσόξυλο καθώς και συμβουλές για την αποθήκευση.

Τόσο η αγορανομική διάταξη όσο και ο οδηγός έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.