Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Δημοσιεύθηκε στις 15/02/2013 12:38

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ειδίκευση στη "Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη" καθώς και στη "Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική"

Αρχεία