Διαγωνισμοί της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για την προμήθεια αναλώσιμων/γραφικής ύλης και εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε στις 15/02/2016 11:44

Πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) για την προμήθεια αναλώσιμων/γραφικής ύλης και εξοπλισμού,  για τις ανάγκες του Προγράμματος: «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Συγκεκριμένα:

  • Προμήθεια μελανιών, τόνερ, εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Σάπες Ροδόπης, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Κοζάνη, Άργος και Ρόδος, προϋπολογισμού έως του ποσού 18.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά πόλη.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 17/2/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παροχή εγγράφων – Αποστολή των προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.: 2102896970, Fax: 2102835647, ηλεκτρονική διεύθυνση: eidlog2@aspete.gr. 

  • Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών στις πόλεις: Πάτρα, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Σάπες Ροδόπης, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Κοζάνη, Άργος και Ρόδος, προϋπολογισμού έως του ποσού των 26.645,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά πόλη. 

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 19/2/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παροχή εγγράφων – Αποστολή των προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.: 2102896970, Fax: 2102835647, ηλεκτρονική διεύθυνση: eidlog2@aspete.gr.