Διαγωνισμός του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την ηχητική & φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων για το έτος 2016

Δημοσιεύθηκε στις 16/02/2016 11:00

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την παροχή της υπηρεσίας: "Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016", προϋπολογισμού 73.615,50€ (συμπ. ΦΠΑ 23%).

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 15:00, στην έδρα του του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, πλατεία Διοικητηρίου 1α , Ξάνθη 67133. Προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως και τις 13:00 την ίδια μέρα.