Προγράμματα κατάρτισης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε στις 12/03/2013 08:41

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και σε αποφοίτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία και έχουν κόστος 160€ το καθένα.

Έχουν διάρκεια 7 εβδομάδες και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 2 Απριλίου 2013.