Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.

Δημοσιεύθηκε στις 15/04/2013 12:48

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης (Δ.Ο.Σ.Α.) του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: M.B.A. "Master in Business Administration" (Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων).