Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση & επιχειρηματικότητα νέων αγροτών-ανέργων και νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα

Δημοσιεύθηκε στις 03/06/2013 08:59

Έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «Τοπική σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών-ανέργων και νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα» που υλοποιείται από την ΑΣ ΑΝΑ.Σ.Α Αγροτικού Χώρου Ξάνθης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» - Θεματικός άξονας προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» με συγχρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και το υπουργείο εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας.