Συνέδριο με θέμα: "Επιχειρηματικότητα στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας: Παρόν & Μέλλον"

Δημοσιεύθηκε στις 08/06/2013 14:23

Διήμερο Συνέδριο διοργανώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο του έργου EGNATIA VAE το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013», με θέμα “Επιχειρηματικότητα στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας: Παρόν & Μέλλον” στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο και θα παρουσιαστούν πρακτικές που προωθούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και η λειτουργία των δύο Κέντρων Επιχειρηματικότητας (σε Ελλάδα και Βουλγαρία) που συστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Το Συνέδριο θα πλαισιωθεί από παρουσιάσεις ωφελουμένων (επιχειρήσεις ή /και ανέργους) από τις δράσεις του έργου. Τέλος, θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους η συνεχής εξέλιξη των διαδικασιών μεταφοράς γνώσης και δικτύωσης οδηγούν σε βιώσιμες επιδόσεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας καθώς και οι προϋποθέσεις για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Κεντρικοί ομιλητές του Συνεδρίου θα είναι οι :

  • Δρ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Δρ. Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Δρ. Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Δρ. Δημήτριος Σκιαδάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Δρ. Πάρις Κοκορότσικος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε
  • Χαράλαμπος Φιλαδαρλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Greece - International Business Projects