Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 30.05.2012

Δημοσιεύθηκε στις 31/05/2012 09:00
Δελτίο Τύπου 31/05/2012

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης και αποφασίστηκαν τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο

Ομόφωνα επικυρώθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης αρ. 4 & 5/2012.

ΘΕΜΑ 2ο

Ομόφωνα αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης του Επιμελητηρίου Ξάνθης, στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» «Απλούστευση Διαδικασιών». Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος να υπογράψει το τεχνικό δελτίο και κάθε απαραίτητο έγγραφο για την κατάθεση της πρότασης.

ΘΕΜΑ 3ο

Ομόφωνα απορρίφθηκε το αίτημα του Σωματείου Εμπόρων Αυτοκινήτων Καθετοποιημένων Μονάδων Ξάνθης, για οικονομική ενίσχυση.

ΘΕΜΑ 4ο

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, τη μείωση με αναδρομική ισχύ κατά 36% του ενοικίου καταστήματος το οποίο μισθώνει το Επιμελητήριο Ξάνθης στη ROMA PIZZA.

ΘΕΜΑ 5ο

Ομόφωνα αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις που θα καταθέσει το Επιμελητήριο Ξάνθης στην Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με τα οικονομικά θέματα της περιοχής. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: κ. Κουτσουρίδη Νικόλαο – Γεν. Γραμματέα, κα. Κίτσου Ελένη – Εκπρόσωπο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου και τα μέλη του Δ.Σ., κα. Γρηγορίου Χρυσούλα και κ. Κοσμίδη Αντώνιο.

ΘΕΜΑ 6ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν να προγραμματιστεί εκ νέου, σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως της Περιφέρειας Α.Μ-Θ, ώστε να επανεκτιμηθούν τα προβλήματα λόγω του παραεμπορίου στο νομό Ξάνθης και να συζητηθεί η λειτουργία των ΚΕΛΑΥΕ.

ΘΕΜΑ 7ο

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης επί του θέματος της δημιουργίας Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) στην Περιφέρεια Α.Μ-Θ, ο Πρόεδρος κ. Μωραΐτης Στυλιανός ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να καταθέσουν γραπτώς τις σχετικές τους προτάσεις.

ΘΕΜΑ 8ο

Για την συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Ακινήτων βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4072/2012 παρ. γ, το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης ομόφωνα όρισε τους εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΣΙΤΗΣ ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ

ΘΕΜΑ 9ο

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για την επιστολή του Επιμελητηρίου Καβάλας σχετικά με ελληνική επιχείρηση – θύμα απάτης στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ρουμανία.

Ο κ. Παπαδούδης Αντώνιος μέλος του Επιμελητηρίου Ξάνθης, κατόπιν αίτησης που κατέθεσε, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την δραστηριότητα που ασκεί, την περισυλλογή και αποθήκευση καμένων ελαίων από καταστήματα εστίασης.


Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΣΟΥ