Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση εκπροσώπων του AEBR στην Ξάνθη

Δημοσιεύθηκε στις 03/07/2018 14:56

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών (ΑΕΒR) από χώρες όπως Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Γαλλία, Φινλανδία, Ισπανία και εκπροσώπων από περιοχές της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Θεσπρωτία, Σέρρες και Ανατολική Μακεδονία & Θράκη κ.α.), την Αλβανία, την Βουλγαρία, την Ιταλία και το Βέλγιο, Σερβία κ.α.. Στις συναντήσεις που έγιναν από τις 28 έως 30 Ιουνίου 2018 στην Ξάνθη και συμμετείχε και εκπρόσωπος της Commission, συζητήθηκαν θέματα ενδιαφέροντος για τις διασυνοριακές περιφέρειες σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων των οργάνων της ΕΕ σχετικά με την ΚΓΚ (Διασυνοριακή Ομάδα και την άτυπη ομάδα εργασίας της ΕΤΠ) και επικοινωνία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι διασυνοριακές προοπτικές: τελική αποδέσμευση των κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών συνόρων και πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ μετά το 2020 και άλλα στοιχεία της ΕΕ και του διεθνούς χαρακτήρα που επηρεάζουν τη συνοχή. Επίσης, συζητήθηκαν οι τρέχουσες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος για τα σύνορα και διασυνοριακές περιοχές αλλά και η ανάγκη διαλόγου με τους πολίτες που προωθεί η ΕτΠ. Τέλος, έγινε ανταλλαγή πληροφοριών για Προγράμματα-b, Interreg Εθελοντική Νεολαία (IVY), ESPON για τις δημόσιες υπηρεσίες, ESPON TIA, Cross-BorderSchool, περιφερειακή πρόσβαση, σχέδια εκτός ΕΕ, Task Forces (αξιολόγηση και ενδεχόμενη αναδιοργάνωση) 2019.

Ο βασικός στόχος του AEBR δεν είναι απλώς η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών ή η αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ευκαιριών που αφορούν συγκεκριμένα τις συνοριακές και διασυνοριακές περιοχές, αλλά κυρίως η εκπροσώπηση όλων των συμφερόντων αυτών των περιφερειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών έχει αναπτύξει στενές σχέσεις και με άλλους οργανισμούς που εργάζονται σε τομείς που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διασυνοριακές περιοχές.