Πρόσκληση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου SOCIAL FORCES

Δημοσιεύθηκε στις 09/08/2019 14:54

Το Επιμελητήριο Ξάνθης, ως εταίρος του έργου “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES» υλοποιεί δράση που αφορά σε εκπαιδευτικό σεμινάριο και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό προσκαλεί μέλη ή απασχολούμενους σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή και ανέργους να συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι του έργου Social Forces και ειδικότερα να λάβουν μέρος στις εξής δράσεις:

 • Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Δράμα με τίτλο: «Manager Κοινωνικής Επιχείρησης» και διάρκεια 50 ωρών, για είκοσι (20) άτομα.
 • Υποστήριξη πέντε (5) συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, για την εκπόνηση σχετικού Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης και κατά τη διάρκειά του θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

 Το έργο “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES» υλοποιείται από εταιρικό σχήμα με επικεφαλής εταίρο ΑΝ.ΡΟ ΑΕ (Ελλάδα) και με τη συμμετοχή των εξής φορέων:

 • ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία)
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (Ελλάδα)
 • ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ελλάδα)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία)
 • ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Βουλγαρία)
 • ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PLOVDIV “PAISIIHILENDARSKI” (Βουλγαρία)
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ελλάδα).

Στόχος του εν λόγω έργου είναι η συνεργασία σε επίπεδο των περιφερειακών πολιτικών και των τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω του σχεδιασμού κοινών δραστηριοτήτων προώθησης και ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας και της διασυνοριακής συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία καινοτόμου Δομής που θα ενεργεί ως ηλεκτρονικό σημείο υποστήριξης (HelpDesk) στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”, στον άξονα προτεραιότητας 4 και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 9 – Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης) και ειδικότερα της επενδυτικής δραστηριότητας 9c. Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το έργο Social Forces αφορά στη διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων και ως εκ τούτου προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη και εργαζόμενους κοινωνικών επιχειρήσεων. Πέραν αυτών όμως η πρόσκληση αφορά, νέους, ανέργους, αποφοίτους ΑΕΙ που αποζητούν εργασιακή εμπειρία και επιπλέον δεξιότητες. Ως εκ τούτου βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο έργο είναι οι υποψήφιοι να ανήκουν σε μια από τις εξής ομάδες δυνητικών ωφελουμένων:

 1. Μέλη ή απασχολούμενοι σε κοινωνικές επιχειρήσεις
 2. Άνεργοι, μέλη ή εθελοντές κοινωνικών επιχειρήσεων
 3. Άνεργοι, μη μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων

Υποβολή Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής που παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας πρόσκλησης, έως την  Παρασκευή 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00, στην έδρα του Επιμελητηρίου Ξάνθης , Βασ. Κωνσταντίνου 1, 67132, Ξάνθη.

Τρόπος κατάθεσης αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την αίτησή τους, ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου, στην έδρα του Επιμελητηρίου  Ξάνθης και, ειδικότερα, στο Πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου Ξάνθης κατά τις ώρες 08:00 – 14:00, τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι την προθεσμία υποβολής. Εναλλακτικά η Αίτηση μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ebex.gr . Οι Αιτήσεις πρέπει να έχουν παραληφθεί από το ανωτέρω γραφείο Πρωτοκόλλου πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από τον τρόπο παράδοσής τους, αλλιώς απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.