Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 27.11.2019

Δημοσιεύθηκε στις 25/11/2019 15:07

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηριακού κτιρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 6/2019
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.
  3. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.
  4. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.
  5. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.: Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΔΡΟΥ, Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
  7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ENHANCING BIODIVERSITY THROUGH SUSTAINABLE MANAGEMENT AND PROTECTION OF RARE SPECIES HABITAT IN NESTOS AND ARDAS RIVERS AND THΕ RODOPI MOUNTAIN RANGE» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «WILD LIFE FOR EVER» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ GREECE-BULGARIA 2014-2020
  8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  9. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
  10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας.