Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής Επιμελητηρίου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 28/11/2019 15:08

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ξάνθης στις 27/11/2019 έγινε εκλογή για την ανάδειξη νέων μελών της Διοικητικής Επιτροπής.

Η νέα σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ξάνθης διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος:                                     Στυλιανός Μωραΐτης

Α’ Αντιπρόεδρος:                       Χρήστος Παμπουκίδης

Β’ Αντιπρόεδρος:                       Κωνσταντίνος Καφφετζής

Γεν. Γραμματέας:                      Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη

Οικονομικός Επόπτης:            Σπύρος Κάλφας

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Γεώργιος Ρόιδος

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Εμμανουήλ Χατζησταμάτης