Δωρεάν πληροφόρηση για τις γυναίκες επιχειρηματίες από το Γραφείο Ισότητας της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημοσιεύθηκε στις 23/09/2013 21:11

Δωρεάν, προς όλες τις εν δυνάμει επιχειρηματίες γυναίκες που επιθυμούν να λάβουν πληροφόρηση, προσφέρει τις υπηρεσίες του το Γραφείο Ισότητας της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, αφορούν θέματα:
  • Συνδικαλιστικά
  • Εργασιακά: Μέτρα ασφάλισης και άλλων κοινωνικών πολιτικών, ασφάλεια στην εργασία κτλ.
  • Επιχειρηματικότητας: ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επιμορφωτικά σεμινάρια και κατάρτιση
  • Ισότητας των φύλων: δυσκολίες συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
  • Συμμετοχή στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια που θα πραγματοποιήσει το Γραφείο Ισότητας μέσα στο φθινόπωρο 2013 (πλήρης κάλυψη των εξόδων μεταφοράς και φιλοξενίας των συμμετεχόντων γυναικών)