Τα αποτελέσματα του έργου JOP Black Sea Basin Programme 2014-2020 «TEAWAY: Προώθηση του τσαγιού ως προϊόν ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας» και αποστολή ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση

Δημοσιεύθηκε στις 23/01/2021 10:29

Το Επιμελητήριο Ξάνθης, ως επικεφαλής εταίρος, υλοποιεί το έργο JOP Black Sea Basin Programme 2014-2020  με τίτλο: «Προώθηση του τσαγιού ως προϊόν ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας» και ακρώνυμο: TEAWAY» που εστιάζει στον αγροτικό τομέα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και συγκεκριμένα στη παραγωγή και προώθηση του τσαγιού.

Βασική επιδίωξη του έργου ήταν η διαμόρφωση ενός ισχυρού brand name που θα συνέδεε την περιοχή της Μαύρης θάλασσας με το τσάι που παράγεται σε αυτήν. Ως εκ τούτου ανέδειξε την βιολογική καλλιέργεια του τσαγιού του βουνού ως ένα δυναμικό παραγωγικό κλάδο για την περιοχή μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Στο πλαίσιο του έργου ολοκληρώθηκε η έρευνα SWOT που αφορά τον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών και επισυνάπτουμε παρακάτω. Παράλληλα, θα βρείτε συνημμένο ένα ερωτηματολόγιο για τις τυχόν δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια ή προσθήκες που θα μας βοηθούσαν να ολοκληρώσουμε με βέλτιστο τρόπο την παραγόμενη έρευνα.

Παρακαλούμε για την δική σας συμμετοχή και τη αποστολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου στο email του Επιμελητηρίου Ξάνθης: ebex@otenet.gr υπόψη της κας Ανθής Παναγιώτου (Υπεύθυνη Έργου).