Εκπαιδευτικά προγράμματα από το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Δημοσιεύθηκε στις 24/11/2021 10:26

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) υλοποιεί δύο προγράμματα κατάρτισης 80 ωρών έκαστο, που αφορούν τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Χρήσης Χημικών Αποβλήτων
  • Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεκδικούν 1.280 εργαζόμενοι συνολικά (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) ή εποχικά εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την επιχείρηση που απασχολούνται από όλες τις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας.

  • Ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο θεματικό αντικείμενο.
  • Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 400 ευρώ (μείον τις νόμιμες κρατήσεις).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  έως και τη Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 23:59:59.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου πατώντας ΕΔΩ