Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών & εξαγωγών των νομών Μακεδονίας και Θράκης για το 2011 και το 2012

Δημοσιεύθηκε στις 19/11/2013 10:34

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών των νομών Μακεδονίας και Θράκης για το 2011 και το 2012 σε εξαψήφια κατάταξη Συνδυασμένης Ονοματολογίας, απέστειλε στο Επιμελητήριο Ξάνθης, το Γραφείο ΟΕΥ Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι εισαγωγές των νομών Μακεδονίας και Θράκης κατά το 2011 ανήλθαν σε 7.160.276.541 ευρώ ενώ το 2012 ήταν 7.438.340.825 ευρώ (αύξηση 3,88%).

Οι εξαγωγές των νομών Μακεδονίας και Θράκης κατά το 2011 ανήλθαν σε 5.197.835.380 ευρώ ενώ το 2012 ήταν 5.785.834.464 ευρώ (αύξηση 11,31%).

Οι εισαγωγές των νομών Μακεδονίας και Θράκης κατά το 2011 αποτελούσαν το 14,77% του συνόλου των εισαγωγών της Ελλάδος ενώ κατά το 2012 αποτελούσαν το 15,07% του συνόλου των εισαγωγών της Ελλάδος.

Οι εξαγωγές των νομών Μακεδονίας και Θράκης κατά το 2011 αποτελούσαν το 21,35% του συνόλου των εξαγωγών της Ελλάδος ενώ κατά το 2012 αποτελούσαν το 20,93% του συνόλου των εξαγωγών της Ελλάδος.

Κατά το 2011 ο δείκτης επικάλυψης (εξαγωγές/εισαγωγές) για το σύνολο των νομών Μακεδονίας και Θράκης ήταν 72,59% ενώ κατά το 2012 ήταν 77,78%.

Κατά το 2011 ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο είχαν οι νομοί Έβρου, Θεσσαλονίκης, και Φλώρινας ενώ θετικό εμπορικό ισοζύγιο είχαν οι υπόλοιποι νομοί.

Κατά το 2012 ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο είχαν οι νομοί Έβρου, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Φλώρινας ενώ θετικό εμπορικό ισοζύγιο είχαν οι υπόλοιποι νομοί.

Κατά το 2012, αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με το 2011, σημείωσαν οι νομοί  Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών, Φλώρινας, Χαλκιδικής ενώ μείωση των εξαγωγών σημείωσαν οι νομοί Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Κιλκίς, Κοζάνης και Πιερίας.

Τις πρώτες θέσεις όσον αφορά στις εξαγωγές για το 2011 και το 2012 καταλαμβάνουν οι νομοί Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Καστοριάς, Πέλλας και Κιλκίς.

 

2012

2011

 

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2012  (δις  €)

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2012 (δις  €)

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2011 (δις  €)

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2011 (δις  €)

ΣΥΝΟΛΟ

ΝΟΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

7,43

5,78

7,16

5,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

49,28

27,61

48,46

24,30

ΠΟΣΟΣΤΟ

15,07%

20,93%

14,77%

21,35%