Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.4177/2013 και ΥΑ Α2-861/2013 (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)

Δημοσιεύθηκε στις 21/11/2013 11:23

Η συγκεκριμένη Ερμηνευτική Εγκύκλιος επισημαίνει θέματα που προέκυψαν μετά την έκδοση του Ν.4177/2013 "Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" και της ΥΑ Α2-861/2013 "Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)"