Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 11/04/2022

Δημοσιεύθηκε στις 07/04/2022 10:55

Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 19:30 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηριακού κτιρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 1/2022

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας.