Πρόσβαση πολιτών τρίτων χώρων στην αγορά εργασίας

Δημοσιεύθηκε στις 09/05/2022 08:27

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται το κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "Πρόσβαση πολιτών τρίτων χώρων στην αγορά εργασίας" στο οποίο αποτυπώνονται τα δικαιώματα πρόσβασης στην εργασία που παρέχονται στον αλλογενή κάτοικο από το καθεστώς διαμονής του στην Ελλάδα.