Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνή προστασία

Δημοσιεύθηκε στις 09/05/2022 08:29

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται το κείμενο πληροφόρησης της ενότητας « Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο "Ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται διεθνή προστασία" στο οποίο αποτυπώνονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι αιτούντες διεθνή προστασία προκειμένου να απογραφούν στο Μητρώο ΕΦΚΑ, ώστε να έχουν τη δυνατότητα ασφάλισης και δραστηριοποίησης στο χώρο εργασίας.