Η τηλεργασία μετά το Ν. 4808/2021

Δημοσιεύθηκε στις 12/05/2022 09:54

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται το κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "Η τηλεργασία μετά το Ν. 4808/2021" στο οποίο αποτυπώνονται μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις μονομερούς επιβολής τηλεργασίας, οι υποχρεώσεις του εργοδότη και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ γίνεται και αναφορά στο περιεχόμενο της πρότασης της ΓΣΕΕ για το νέο θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας.