Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 23/11/2022

Δημοσιεύθηκε στις 21/11/2022 09:39

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηριακού κτιρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 3/2022
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
  3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
  4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
  5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2023
  6. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
  7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας.