Πρόσκληση συμμετοχής επιχειρήσεων και εργαζομένων σε έρευνα για την Ευέλικτη Εργασία στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε στις 30/11/2022 12:46

Έρευνα πάνω στα Ευέλικτα Μοντέλα Εργασίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Απομακρυσμένη (Remote) και Υβριδική (Hybrid) Εργασία, διεξάγει στο πλαίσιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) της η κα Άννα Μαλαμίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Η έρευνα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος απευθύνεται στις επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα, οι οποίες απασχολούν προσωπικό - μέρος ή το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού - με ευέλικτη εργασία, ενώ το δεύτερο μέρος απευθύνεται στους εργαζόμενους που απασχολούνται με καθεστώς ευέλικτης εργασίας σε επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. 

Επισυνάπτονται προσκλήσεις συμμετοχής στην έρευνα όπου αναφέρονται τα links που παραπέμπουν στα ερωτηματολόγια.