Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Συστήματα Κοστολόγησης Βιομηχανικών Μονάδων

Δημοσιεύθηκε στις 28/02/2023 13:49

Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, με τίτλο «Συστήματα Κοστολόγησης Βιομηχανικών Μονάδων» στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ειδίκευση την Λογιστική (UoA MBA) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της κας Σοφίας Αλεξοπούλου.

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επιδρούν στον σχεδιασμό των συστημάτων κοστολόγησης στις ελληνικές βιομηχανίες.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου πέντε λεπτά.

Ο σύνδεσμος για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου  είναι:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePIoduFHQYhz08QhqpU0EP1w0pP7_XjWpkkNA6_m5ZUTOF_w/viewform?usp=sf_link