Αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλων υπουργείων ή ΝΠΔΔ

Δημοσιεύθηκε στις 08/06/2023 11:59

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο « Αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλων υπουργείων ή ΝΠΔΔ ».

Η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων), η αναβάθμιση των επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και παράλληλα η καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, ώστε να διευκολυνθούν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας αποτελούν βασικό σκοπό των επαγγελματικών σχολών κατάρτισης. Με το παρόν πληροφοριακό κείμενο γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστούν οι δομές που προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα στο εν λόγω πληροφοριακό κείμενο παρουσιάζονται οι παρακάτω δομές: ΔΙΕΚ των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας, Τουρισμού, της ΔΥΠΑ και της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Καλών Τεχνών και Επαγγελμάτων. Τέλος, γίνεται αναφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΔΙΕΚ.