Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 29/06/2023

Δημοσιεύθηκε στις 26/06/2023 10:35

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηριακού κτιρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΓΚΡΙΣΗ Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας