Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων

Δημοσιεύθηκε στις 11/12/2013 09:57
Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών

Τις διαδικασίες για τον διαχωρισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο σε εισπράξιμες και μη, ορίζει εγκύκλιος που εξέδωσε ο  γενικός γραμματέας εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Οι μη εισπράξιμες οφειλές, αφού εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες είσπραξης τους - περιλαμβανομένων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης - θα «τοποθετούνται» σε ειδική κατηγορία προκειμένου το βάρος να δοθεί στις οφειλές που μπορούν να εισπραχτούν. Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι για να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οι οφειλές πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν εξαντληθεί σωρευτικά όλες οι ενέργειες για τον εντοπισμό πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης, χωρίς να έχει επιτευχθεί η πλήρης εξόφληση των οφειλών.