Δράση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, 16945 - «SUB1 & SUB2: Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων σε επιχειρήσεις»

Δημοσιεύθηκε στις 01/08/2023 09:16

Επιστολή της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κας Σοφίας Ζαχαράκη, σχετικά με τη Δράση  του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, 16945 - «SUB1 & SUB2: Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων σε επιχειρήσεις».

Η Δράση αφορά την οικονομική υποστήριξη σε δύο ομάδες επιχειρήσεων, αφενός επιχειρήσεις με απασχολούμενους από 100 έως 250 υπαλλήλους (1η κατηγορία),αφετέρου επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 απασχολουμένους υπαλλήλους (2η κατηγορία), συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων, για την δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός των εγκαταστάσεών τους.

Η ενίσχυση αφορά στην διαμόρφωση των χώρων και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς επίσης και στην επιδότηση του μισθολογικού κόστους έως δύο (2)
βρεφονηπιοκόμων γιατα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας των χώρων. Από την μεριά της η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση λειτουργίας του χώρου φύλαξης για άλλα
δύο (2) έτη.
 
Για τις επιχειρήσεις κατηγορίας 1 η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στα 106.400 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις κατηγορίας 2 η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται
αντίστοιχα στις 148.900 ευρώ.
 
Η αίτηση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στη Δράση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας του Π.Σ. Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ChildcareUnits.yeka.gov.gr