Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Έρευνα δεξιοτήτων αποφοίτων "Διοίκησης & Οικονομικά Επιχειρήσεων, Νομικής Επιστήμης"

Δημοσιεύθηκε στις 11/09/2023 08:34

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υλοποιεί εμπειρική έρευνα για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου "συστήματος" τεκμηρίωσης πολιτικών στα πεδία της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της ανίχνευσης της πορείας των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας για την περίοδο 2021-2027».

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των τυχόν αναντιστοιχιών μεταξύ σπουδών και αναγκών της αγοράς εργασίας.

Η έρευνα εργοδοτών διεξάγεται μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για μια σειρά επαγγελμάτων. Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να εισέλθετε στο ερωτηματολόγιο που αφορά τις δεξιότητες των αποφοίτων  «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ».

https://www.surveymonkey.com/r/ISCED04