Γ.Ε.Μ.Η & Επιμελητηριακές Συνδρομές - Διευκρινήσεις ΚΕΕ για την εγγραφή των ξενοδοχειακών μονάδων στο οικείο Επιμελητήριο

Δημοσιεύθηκε στις 23/12/2013 12:53

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) σχετικά με την υποχρέωση των προσερχόμενων για την εγγραφή τους κλπ., στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως εγγραφούν στα κατά τόπους Επιμελητήρια και καταβάλλουν την αντίστοιχη συνδρομή τους.