Ο Γεν. Γραμματέας Εμπορίου θα παρουσιάσει το Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε ημερίδα στο Επιμελητήριο Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 16/01/2014 11:55

Τα Επιμελητήρια Α.Μ-Θ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, διοργανώνουν Ημερίδα με Κεντρικό Ομιλητή το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό, ο οποίος θα παρουσιάσει το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και άλλα θέματα της αρμοδιότητάς του (Γ.Ε.ΜΗ., Ι.Κ.Ε., ΣΗΜΑΤΑ, Κανόνες Διακίνησης/Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών -ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.-, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σήμα Ελληνικού Προϊόντος και Clusters»).

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 17:00.