Δημιουργία Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στην περιοχή Πεντάκωμου της Επαρχίας Λεμεσού της Κύπρου

Δημοσιεύθηκε στις 23/01/2014 12:50

Με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο και μετατροπής της σε περιφερειακό κέντρο παραγωγής γνώσης και καινοτομίας, η Κυπριακή Κυβέρνηση αποφάσισε τη δημιουργία Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου (ΕΤΠ) στην περιοχή Πεντάκωμου της Επαρχίας Λεμεσού.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη δημιουργία και λειτουργία του ΕΤΠ ή την εγκατάσταση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων τους εκεί μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Τζόζεφ Πελεκάνο, Λειτουργό Βιομηχανικών Εφαρμογών, στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού της Κύπρου, τηλ.: 00357 22 409335/311, fax: 00357 22 375735, e-mail: jpelekanos@mcit.gov.cy