Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων

Δημοσιεύθηκε στις 27/01/2014 15:06

Σύμφωνα με έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Δράμας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, είναι υποχρεωτικός ο αρχικός και ο περιοδικός έλεγχος όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων, ανάλογα με την επικινδυνότητά τους, από αρμόδιους φορείς και η έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου. Η μη επίδειξη Πιστοποιητικού Ελέγχου Ανυψωτικού Μηχανήματος κατατάσσεται στις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 2.500€ ανά μηχάνημα.