Δελτίο Τιμών Χονδρικής Πώλησης Οπωροκηπευτικών & Κρέατος Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Δημοσιεύθηκε στις 28/01/2014 09:26

Σύμφωνα με έγγραφο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., στα πλαίσια της πληροφόρησης του καταναλωτικού κοινού όσον αφορά τις τιμές χονδρικής πώλησης οπωροκηπευτικών και κρέατος, έχει δημοσιοποιήσει Δελτίο Τιμών Χονδρικής Πώλησης Οπωροκηπευτικών & Κρέατος, σε link στην ιστοσελίδας της.

Συγκεκριμένα: 

Δελτίο Τιμών Χονδρικής Πώλησης Οπωροκηπευτικών

Δελτίο Τιμών Χονδρικής Πώλησης Κρέατος