Μελέτη για την αξία των τοπικών προϊόντων και παραδόσεων

Δημοσιεύθηκε στις 13/02/2014 13:00

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LOcal products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria – (LOFT)», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 - 2013», διεξάγει μελέτη μέσω ερωτηματολογίου για την καταγραφή απόψεών σχετικά με φεστιβάλ και εορτές που αφορούν σε τοπικά προϊόντα και παραδόσεις.

Το ευρωπαϊκό έργο LOFT αποσκοπεί μεταξύ άλλων:

  1. Στην προώθηση και ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την τοπική παραγωγή, με την αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ των υφιστάμενων τοπικών φεστιβάλ και την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων για το σχηματισμό και τη διατήρηση ενός δικτύου φεστιβάλ διοργανωτών.
  2. Στην περαιτέρω προώθηση των τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων αναδεικνύοντας μεθόδους που αποσκοπούν στην προστασία και την προβολή τους, αλλά και την ενίσχυση της παραγωγής μέσω διαφημιστικής εκστρατείας (road show) στα τοπικά πανηγύρια της επιλέξιμης περιοχής και μέσα από κοινές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά ένας διαγωνισμός για τις τοπικές γιορτές και τα προϊόντα.

Οι απαντήσεις είναι ανώνυµες και τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν µόνο στατιστικά επεξεργασμένα σε μορφή ποσοστών.