Ολιγόωρα προγράμματα κατάρτισης του Επιμελητηρίου Ξάνθης για τον τουρισμό

Δημοσιεύθηκε στις 13/02/2014 13:39

To Επιμελητήριο Ξάνθης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου  «RECULTIVATUR» του Προγράμματος με τίτλο: «SOUTH EAST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME» θα πραγματοποιήσει ολιγόωρα προγράμματα κατάρτισης τα οποία στοχεύουν στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την ένταξη, παραμονή και ενίσχυση των δεξιοτήτων και παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα του Τουρισμού.

Τα προγράμματα θα αποτελούνται από 3 βασικές ενότητες:

  1. Αναγνώριση Τουριστικών δυνατοτήτων 
  2. Τουριστική Αγορά - Νέα Τουριστικά  Προϊόντα
  3. Προβολή και Προώθηση της Περιοχής

Θα είναι  συνολικής διάρκειας 15 ωρών και απευθύνονται κυρίως σε εργαζομένους στον Τουριστικό κλάδο, σε υπαλλήλους Υπηρεσιών (Δήμων, Μουσείων κ.λ.π.) και ανέργους παρεμφερούς αντικειμένου και οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν και να ανανεώσουν ριζικά τις βασικές γνώσεις τους.

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για σχετικές πληροφορίες  και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Ξάνθης, Βασ. Κωνσταντίνου 1, τηλ. επικοινωνίας 2541022533, κα Ανθή Παναγιώτου, κα Σοφία Τσελεπίδου.