Διαδικτυακή ψηφοφορία για το ελληνικό σήμα προϊόντων και υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκε στις 18/03/2014 10:36

Ξεκίνησε, στις 14 Μαρτίου και θα διαρκέσει 15 ημέρες, η διαδικτυακή ψηφοφορία για την επιλογή του ελληνικού σήματος προϊόντων και υπηρεσιών.

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι μια πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.