Πανεπιστημιακή έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε στις 24/03/2014 09:46

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι μέρος πτυχιακής εργασίας για το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να  χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί η ποιότητα της ζωής στους νομούς και τις Περιφέρειες της Ελλάδας μέσω ποιοτικών στοιχείων που θα συγκεντρωθούν από τα ερωτηματολόγια και σύγκριση τους με ποσοτικά δεδομένα. 
Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν είναι απόρρητα και δε θα δημοσιευθούν πουθενά.