Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας μικρών παραγωγών μέσα από στρατηγικές marketing

Δημοσιεύθηκε στις 28/03/2014 10:20

Σύμφωνα με ενημερωτική επιστολή της Ελληνοαμερικανής Ένωσης, ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό έργο Farm Inc που ασχολείται με το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο αγροκτήματος και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για μάρκετινγκ, προσαρμοσμένο στις ανάγκες μικρών παραγωγών, αγροτικών επιχειρήσεων και ενώσεων αγροτών στην Ελλάδα, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Λετονία.

Στην παρούσα φάση του έργου καλούνται παραγωγοί, αγρο-επιχειρηματίες, εκπαιδευτές και πάροχοι  επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπρόσωποι συνεταιρισμών και ενώσεων αγροτών να συμμετέχουν στην έρευνα για την ανάλυση των αναγκών της αγροτικής κοινότητας, ώστε το εργαλείο μάρκετινγκ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και το οποίο θα διατεθεί δωρεάν, να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Η συμμετοχή στην έρευνα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Α) συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου (διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/s/7WRQZZ7, έως τις 2 Απριλίου, ή/και

Β) συμμετοχή στην ενημερωτική συνάντηση (focus group) που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2014, στις 12:00, στα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Καθώς ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση θέσης (κα Γεωργία Μιχελή, τηλ. 2106772129)