Εκδήλωση Δικτύωσης για την εξωστρέφεια στην Θεσσαλονίκη στις 4 Απριλίου 2014

Δημοσιεύθηκε στις 28/03/2014 15:02

Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), διοργανώνουν Δράση Δικτύωσης με θέμα: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Η συμβολή των Τελωνειακών Διαδικασιών και των Logistics στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών», στη Θεσσαλονίκη στις 4 Απριλίου 2014 στις 17.00 (Ξενοδοχείο Domotel Les Lazaristes).

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενημέρωση και δικτύωση των στελεχών εξωστρεφών επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού κόσμου περιοχής σχετικά με θέματα τελωνειακών διαδικασιών και μεταφορών/αποθήκευσης/διακίνησης.

Η συγκεκριμένη Δράση Δικτύωσης εντάσσεται στο έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Αντίστοιχες δράσεις δικτύωσης θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες Περιφέρειες για τις οποίες θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Παρακαλούνται από τους διοργανωτές, οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν για τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση συμμετοχής και επικοινωνώντας με τους συνεργαζόμενους φορείς .